Pracovní a sociální agentura

Nabídka volných míst

aktuality

logo agentury loga

Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem

logo SANANIM

prevence a léčba drogových závislostí